ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 25 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΕΞΟΔΟΣ132ΚΑΘΙΕΡΩΣΟΝ ΕΙΣ ΕΜΕ ΠΑΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝ ΠΑΣΑΝ ΜΗΤΡΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΙΩΝ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΩΣ ΚΤΗΝΟΥΣ ΙΔΙΚΟΝ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ27 ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑΡΓΑΝΩΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΛΙΝΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΤΗ ΦΑΤΝΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΗΤΟ ΤΟΠΟΣ ΔΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝ ΤΩ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΙ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ221 ΚΑΙ ΟΤΕ ΕΠΛΗΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΟΚΤΩ ΗΜΕΡΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΤΕΜΩΣΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡΙΝ ΣΥΛΛΗΦΘΗ ΕΝ ΤΗ ΚΟΙΛΙΑ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr