ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 2 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΓΕΝΕΣΙΣ2935 ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΕ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΘΕΛΩ ΔΟΞΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΙΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΕΠΑΥΣΕ ΝΑ ΓΕΝΝΑ
ΓΕΝΕΣΙΣ212ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΑΒΕΝ Η ΣΑΡΡΑ ΚΑΙ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ ΥΙΟΝ ΕΝ ΤΩ ΓΗΡΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ Ο ΘΕΟΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ2526 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΕΞΗΛΘΕΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡ ΑΥΤΟΥ ΕΚΡΑΤΕΙ ΤΗΝ ΠΤΕΡΝΑΝ ΤΟΥ ΗΣΑΥ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΙΑΚΩΒ Ο ΔΕ ΙΣΑΑΚ ΗΤΟ ΕΤΩΝ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΟΤΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ213ΚΑΙ ΕΚΑΛΕΣΕΝ Ο ΑΒΡΑΑΜ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Η ΣΑΡΡΑ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΙΣΑΑΚ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr