ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 18 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ135 ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙΣ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΛΘΕΙ ΕΠΙ ΣΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΘΕΛΕΙ ΣΕ ΕΠΙΣΚΙΑΣΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΝΩΜΕΝΟΝ ΕΚ ΣΟΥ ΑΓΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΟΝΟΜΑΣΘΗ Υ
ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ127 ΠΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΗΡΡΑΒΩΝΙΣΜΕΝΗΝ ΜΕ ΑΝΔΡΑ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΙΩΣΗΦ ΕΞ ΟΙΚΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΜ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr