ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ


ΒΡΕΘΗΚΑΝ 2 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 4 TOY ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 10
??ί????ef??a???d?f???e?΅e??
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ1036 ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΑΝ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΜΗΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΗΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ1035 ΜΗ ΑΠΟΒΑΛΗΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΡΗΣΙΑΝ ΣΑΣ ΗΤΙΣ ΕΧΕΙ ΜΙΣΘΑΠΟΔΟΣΙΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ
Copyright (c) 1999, www.evagelio.gr